Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн 2018 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 09. 03 цаг 41 минут

Õºâñãºë àéìàã íü íèéò 134371  õ¿í àìòàé, òýäãýýðèéí 40510 íü àéìãèéí òºâ ̺ðºí ñóìàíä, 3302 нь Хатгал тосгонд,  23838 íü сумын төвд, 66721 íü хөдөө îðøèí ñóóäàã. 2018 îíû áàéäëààð íèéò õ¿í àìûí 66743 õ¿í áóþó 49.7 õóâü íü ýðýãòýé, 67628 õ¿í  áóþó 50.3 õóâü íü ýìýãòýé õ¿í àì  áàéíà. Õºâñãºë àéìàãò îðøèí ñóóæ áàéãàà 134371 õ¿í àì íü Ìîíãîë óëñûí íèéò õ¿í àìûí 4.2 õóâèéã ýçýëæ áàéíà.

          Õºâñãºë àéìãèéí íèéò õ¿í àìûí 63.7 õóâü íü 35 õ¿ðòëýõ íàñíû çàëóó÷óóä áàéíà. Òîäðóóëáàë: Íèéò õ¿í àìûí 31.1 õóâü áóþó 41778 íü 0-14 íàñíû õ¿¿õýä, 62.4 õóâü áóþó 83806 íü 15-59 íàñíû õ¿ì¿¿ñ,  6.5 õóâü áóþó 8787 íü 60 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû ºíäºð íàñòàí áàéíà. Ýíäýýñ õàðàõàä àéìãèéí íèéò õ¿í àìä õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í àìûí ýçëýõ õóâèéí æèí èõ áàéãàà íü àéìãèéí õºãæëèéã ò¿ðãýñãýõ òààòàé ¿ç¿¿ëýëò þì. Àéìãèéí õ¿í àìûí íàñíû á¿òöèéã  àæèãëàõàä  65 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé õ¿í àìûí ýçëýõ õóâèéí жин аажим аажмаар  íýìýãäýæ  áàéãàà íü хүн амын насны бүтэц удахгүй ихээхэн өөрчлөгдөх хандлагатай  байна.

      Хүн ам зүйн ачаалал 2018 онд 52 байгаа нь хөдөлмөрийн нас (15-64)-ны 2 хүнд хөдөлмөрийн бус нас(0-15 нас хүртэлх хүүхдүүд болон 65, түүнээс дээш насны ахмадууд)-ны 1 хүн ногдож ногдож байгааг харуулж байна.           Хөвсгөл àéìãèéí õóâüä äóíäàæ íàñëàëò 66.18 áîëæ, ºìíºõ îíîîñ 0.18 íàñààð уртассан áàéíà                                                                                                         

           Õºâñãºë àéìàãò 2018 îíû áàéäëààð Õàíãàéí á¿ñèéí íèéò ºðõèéí 24 õóâü áóþó 39449  ºðõ îðøèí ñóóæ, өрхийн ам бүлийн дундаж тоо 2018 онд 3.4 болсон áàéíà. 2018 îíä ºðõèéí àì á¿ëèéí äóíäàæ òîî óëñûí äóíäàæààñ 0.1 ïóíêòààð áàãà áàéíà.

            ªðõèéí òîîã áàéðøëààð íü àâ÷ ¿çýõýä íèéò ºðõèéí 31.4% íü àéìãèéí òºâä, 2.6 % тосгонд, 17.9 % ñóìûí òºâä, 48.1 % õºäººä àìüäàð÷ áàéãàà íü ìàíàé àéìãèéí èðãýäèéí äèéëýíõ íü ìàë ìàëëàí àìüäàðäàãòàé õîëáîîòîé þì.

2018 îíû æèëèéí ýöýñò Õөвсгөл аймгийн хэмжээнд 5616 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн á¿ðòãýãäñýíий 2911 буюу 51.8 хувь нь төрөлхийн,  2705 буюу  48.2 хувь нь олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байна. Нийт бэрхшээлтэй хүн амын 44.4 хувь нь эмэгтэйчүүд, 1.7 хувь нь 0-4 насны, 2.9 хувь нь 5-9 насны, 3.3 хувь нь 10-14 насны, 4.1 хувь нь 15-18 насны, 22.1 хувь нь 19-34 насны, 57.1 хувь нь 35-64 насны, 8.8 хувь нь 65 ба түүнээс дээш насны хүмүүм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 81.7 хувь нь төрөлхийн бэрхшээлтэй байна.

 


Сэтгэгдэл бичих
         ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
     Статистикийн тухай хууль   үзэх  
    Төрийн албаны тухай хууль   үзэх  
    ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх  
    ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх  

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 7-р сарын 31-ний байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 9000
  Үхрийн мах, кг 12000
  Ямааны ястай мах, кг  8500
  Элсэн чихэр, кг 1900
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1850
  Бензин, А-92 1940
  Дизелийн түлш 2440
  Ноолуур  80000
  Боодол өвс /20-25 кг/ 6000

 

СУДАЛГАА

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Хөдөө аж ахуй  - 2018

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа

Ажил эрхлэлт-2016

Хөдөө аж ахуй - 2017

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбар -2017

 Хүн ам-2016