Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 3 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 19. 08 цаг 07 минут

Төрөлт

               Аймгийн хэмжээнд  2019  оны эхний 3 сарын байдлаар 722 эх амаржсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2 тохиолдол буюу 0.26%-аар буурсан байна. Нийт 722 хүүхэд эсэн мэнд мэндэлснээс 377 хүү, 345 охин байна. Төрөлт Галт, Жаргалант, Рэнчинлхүмбэ, Тариалан, Цагаан-Үүр, Ханх, Цагааннуур сумдад өсч бусад  ñóìäàä ºìíºõ îíû  мөн үеэс  áóóðñàí үзүүлэлттэй áàéíà. Íèéò òºðñºí ýõ÷¿¿äýýñ 6 ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдñàí õàìðàãäàëòûí õóâü  71.8%  áàéíà.

Нас баралтын үзүүлэлт

             2019 îíû ýõíèé 3 ñàðûí áàéäëààð 201 òîõèîëäîë  á¿ðòãýãäñýí íü ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åтэй 15 òîõèîëäолоор өссөн үзүүлэлттэй áàéíà.  Íèéò íàñ áàðàëòûí 21.4 õóâü íü ýìíýëýãò íàñ áàðñàí áà ¿¿íýýñ 3.9 õóâü íü õîíîã áîëîîã¿é íàñ áàðàëò áàéíà. Îñîë ãýìòëèéí íàñ áàðàëò 28 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 тохиолдолоор өссөн байгаа бөгөөд íèéò íàñ áàðàëòûí 13.9 õóâèéã ýçýëæ, 10000 õ¿í àìä 1.4 хувь ногдож áàéíà. Õîðò õàâäðûí íàñ áàðàëò  54 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí áà ºíãºðñºí îíû ìºí ¿еэс 19 òîõèîëäëоор нэмэгдэж 10000 õ¿í àìä  2.7 хувь íîãäîæ áàéна.

  Íèéò íàñ áàðàëòûí òýðã¿¿ëýõ øàëòãààí: /10000 õ¿í àìä/

 1. Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí- 6.03
 2. Õàâäàð-4.02
 3. Ãàäíû øàëòãààíò ºâ÷ëºë- 2.08
 4.  Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эмгэг-0.82
 5. Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí-0.52

Халдварт өвчин

       Àéìãèéí õýìæýýíä ýõíèé 3 ñàðûí áàéäëààð 554 õàëäâàðò ºâ÷íèé òîõèîëäîë á¿ðòãýãäýæ 10000 õ¿í àìä 41.9% íîãäîæ áàéíà. 2018 îíû ìºí ¿åä 489 òîõèîëäîë, 10000 õ¿í àìä 36.7% íîãäîæ áàéæýý. 10000 õ¿í àìä íîãäîõ õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëò Цагаан-Уул, Чандмань-Өндөр, ̺ðºí ñóìäад àéìãèéí äóíäæààñ ºíäºð áàéíà. 

Íèéò õàëäâàðò ºâ÷íººñ  ÁÇÕª  62 õóâü, ñ¿ðüåý  4.1 õóâü,  àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷èí 31.0 õóâü, цусан халдвар 1.1 хувь, ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí 4.9 зоонозын болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг өвчлөл 0.4 хувийг òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.

Цочмог халдварт өвчин

Íèéò öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷íèé 55 òîõèîëäëîîñ:

 • Цусан суулга 18 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 4 òîõèîëäëîîð,
 • Ёлом 2 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 1 òîõèîëäëîîð,
 • Гар хөл амны өвчин òîõèîëäîë байхгүй áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 7 òîõèîëäëîîð буурсан.
 • Сүрьеэ 22 тохиолдол áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 2 òîõèîëäëîîð буурч
 • Хепатит В 5 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 3 òîõèîëäëîîð,
 • Салхинцэцэг 150 тохиолдол буюу өмнөх оны мөн үеэс 43 тохиолдлоор,
 • Сальмонеллёз 2 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 1 òîõèîëäëîîð 
 • Халдварын гаралтай суулгалт 7 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 7 òîõèîëäëîîð өссөн.
 • Бруцеллёз 1 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 1 òîõèîëäëîîð, ижил
 • ªðãºí äàðõëààæóóëàëò á¿õèé õàëäâàðò ºâ÷íººñ õàëäâàðò ñàà, ñàõóó, õºõ¿¿ë õàíèàä, татран, ìåíèíãîêîêêт халдварын  ºâ÷ëºë á¿ðòãýãäýýã¿é áàéíà.

Гэмт хэрэг

         Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 03  сарын байдлаар 239 гэмт хэрэг, 78 хүн гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 6 буюу 2.4 хувиар буурсан, хэрэгт холбогдогч 15 хүн буюу 19.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

        Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн хувьд согтуугаар үйлдсэн 20, бүлэглэн үйлдсэн 31, эмэгтэй хүн оролцсон 10 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас хохирсон 238 иргэн байгаа нь 2018 оны мөн үеэс 46 хүн буюу 19.3 хувиар өссөн  байна. Гэмт хэргийн хохирогчдын 19 хүн нь нас барж, 48 хүн нь гэмтсэн байна.

        2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 62 хүн баривчлагдаж, 370 хүн эрүүлжүүлэгдэн, 4068 хүнд 137845.0 төгрөгний торгууль ноогдуулсан байна.

Нэгдсэн төсөв

            2019 оны эхний 3 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлого 27.0 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс орлого 3.0 (12.5%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

2019 оны эхний 3 сарын байдлаар зарлага 26.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 3.0 (23.3%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

Аймгийн татварын орлого 3.9 тэрбумд хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 0.7 (21.9%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

2019 оны 3 сарын байдлаар аймгийн төсвийн өр 1312.1 сая төгрөг, авлага 220.4 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс өр 2.6 дахин өсч, төсвийн авлага 19.7 дахин буурсан байна.

Аж үйлдвэр

            Аж үйлдвэрийн газрууд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 5.9 тэрбум төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж,5.8 тэрбум төгрөгний бүтээгдэхүүн борлуулав. Өмнөх оны мөн үеэс нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 31.1 хувь, бүтээгдэхүүний борлуулалт 26.3 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хөдөө аж ахуй

Мал төллөлт, төл бойжилт

        Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сард оны эхний төллөх насны хээлтэгчийн 10.7 хувь буюу 273249 толгой эх мал төллөсөн байна. Энэ нь ноднингийн мөн үеэс 34.9 хувь буюу 70740 эх малаар илүү байна. Эм хонины 12.8 хувь, эм ямааны 9.8 хувь, ингэний 4.7 хувь, үнээний 4.4 хувь, гүүний 1.9 хувь төллөжээ.

        Гарсан төлийн 98.5 хувь буюу 269167 төл бойжиж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 34.0 хувь буюу 68303 төлөөр нэмэгдсэн байна. Оны эхний хээлтэгч Жаргалант 37.6 хувь, Галт 28.8 хувь, Цэцэрлэг 17.8 хувь, Их-Уул 15.1 хувь, Цагаан-Уул 15.2 хувь, Тосонцэнгэл 16.2 хувь нь төллөсөн байна.

Том малын зүй бусын хорогдол

        Том малын зүй бусын хорогдол 2019 оны 3 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 17552 болж, өмнөх оны мөн үеэс 3672 толгой буюу 17.3 хувиар буурсан байна. Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл тэмээ 1, адуу 690 , үхэр 1717, хонь 6392, ямаа 8722 толгой байна.

        Нийт хорогдлын 36.4 хувийг хонь, 49.7 хувийг ямаа эзэлж байна. Хамгийн их хорогдолтой Түнэл 3021, Бүрэнтогтох 2013, Жаргалант 1737, Галт 1225,  Цагаан-Уул 1193, Алаг-Эрдэнэ 1076 толгой мал тус тус хорогдсон нь нийт хорогдлын 58.5 хувийг эзэлж байна.


Сэтгэгдэл бичих
         ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
    Төрийн албаны тухай хууль   үзэх  
    ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх  
    ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх  

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 1-р сарын 15-ний байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 8500
  Үхрийн мах, кг 9500
  Ямааны ястай мах, кг  7500
  Элсэн чихэр, кг 1900
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 1850
  Бензин, А-92 1940
  Дизелийн түлш 2440
  Ноолуур  65000
  Боодол өвс /20-25 кг/ 6000

 

СУДАЛГАА

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Хөдөө аж ахуй  - 2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа -2018

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа -2017

 
Хөдөө аж ахуй - 2017

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбар -2017