2018 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогын аймгийн комисс хуралдаж ажлын төлөвлөгөө, удирдамж танилцуулж, сумдын тооллогын комиссд заавар, зөвлөмж хүргүүллээ.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 10. 06 цаг 03 минут
2018 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогын аймгийн комисс хуралдаж ажлын төлөвлөгөө, удирдамж танилцуулж, сумдын тооллогын комиссд заавар, зөвлөмж хүргүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос зохион байгуулсан " Статистик мэдээллийн хэрэглээ болон дүн шинжилгээ хийх арга зүй" сэдэвт сургалтанд хэлтсийн мэргэжилтэн С. Сармандах хамрагдлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 08. 10 цаг 11 минут
ҮСХ-оос зохион байгуулсан " Статистик мэдээллийн хэрэглээ болон дүн шинжилгээ хийх арга зүй" сэдэвт сургалтанд хэлтсийн мэргэжилтэн С. Сармандах хамрагдлаа. Сургалт 2018 оны 12 -р сарын 3, 4-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдав.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос зохион байгуулсан мэдээллийн технологийн сургалтанд хэлтсийн мэргэжилтэн Р. Отгонцэцэг хамрагдлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 08. 10 цаг 04 минут
“Монгол Улс дахь Мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдал болон ирээдүйн чиг хандлага” , “Хиймэл оюун ухаан ба ирээдүй” сэдвээр илтгэлүүд тавигдлаа.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны жилийн эцсийн өрх, хүн ам, хөдөө аж ахуйн тооллогын нэгдсэн сургалтыг 23 сумын Засаг дарга нарт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 08. 09 цаг 32 минут
2018 оны мал тооллогын сургалтыг 23 сумын Засаг дарга, Мөрөн сумын Засаг даргын орлогч, Мөрөн сумын 14 багийн Засаг дарга нарт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСЭЭС АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДАД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 27. 09 цаг 54 минут
Аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран Төрийн бус байгууллага болон аж ахуй нэгж байгууллагын захирал, нягтлан бодогч нарт Статистикийн боловсрол, ерөнхий ойлголт, Статистикийн мэдээллийг хаанаас авах бэ? Олон улсын Статистикийн чиг хандлага, Статистикийн мэдээлэгч гэж хэн бэ? Статистикийн байгууллагаас авдаг тайлан мэдээг хэрхэн гаргах бэ? Статистик мэдээний ач холбогдол, мэдээллэгчийн эрх үүрэг, мэдээ тайлан гаргах хугацаа, Статистикийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон бусад холбоотой хууль тогтоомж, тэдгээрийг зөрчөгчдөд хүлээлгэх үүрэг зэргээр мэдээллэл өглөө. Мөн ирсэн аж ахуй нэгж байгууллагад www.khuvsgul.nso.mn сайт болон www.1212.mn мэдээллийн нэгдсэн санг танилцуулсан. Тус арга хэмжээнд нийт 40 аж ахуй нэгж байгууллага хамрагдсан ба тайлан мэдээ өгдөг байгууллагаас гадна шинээр байгууллагдсан аж ахуй нэгжүүдийг хамруулж ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСЭЭС НЭЭЛТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 27. 09 цаг 49 минут
Иргэд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, бизнесийн байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулан “Статистик хөгжилд хөтлөгч хүч” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг иргэдийн ихээр үйлчлүүлдэг “Шинэ мөрөн” худалдааны төвийн 1 давхарт зохион байгууллаа. Тус нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр салбарынхаа үйл ажиллагаа болон www.1212.mn мэдээллийн нэгдсэн сангийн ашиглалт, Монгол улсын Статистикийн тухай хууль, албан ёсны мэдээ тайлангийн талаар мэдээлэл хийлээ. 2017 оны жилийн эцсийн болон 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээр танилцуулга боршур бэлтгэж нээлттэй хаалганы өдөрт ирсэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тархаасан. Мөн иргэдэд тусгайлан мэдээлэл өгч, www.1212.mn мэдээллийн сангийн “Сонирхолтой Статистик” булангийн “Та Монгол улсын хэд дэх иргэн бэ” хэсгийг сонирхсон иргэдэд өөрсдийн мэдээллийг нь хэвлэж өгч ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСЭЭС БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 27. 09 цаг 44 минут
Хөвсгөл аймгийн 126 багийн Засаг дарга нарт албан ёсны Статистикийн мэдээ тайланг үнэн зөв бодит гаргах, багийн дарга нарыг чадавхижуулах, МУ-ын Статистикийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг сурталчилж, Хөвсгөл аймгийн Статистикийн хэлтсээс баталсан сумдын Статистикийн үйл ажиллагааг үнэлэх, дүгнэх журам болон Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт болон шинээр нэмэгдсэн оршин суугаа бүртгэлийн үзүүлэлтийг хүн бүрээр хэрхэн засварлахыг танилцуулж, Статистикийн үйл ажиллагааг амжилттай явуулахад анхаарах, анхдагч тайлан мэдээг хэрхэн бүрдүүлэх тухай сургалт зохион байгуулж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. Мөн хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт, шинээр нэмэгдсэн оршин суугаа бүртгэлийн үзүүлэлт, мөн шинээр төрсөн болон нас барсан иргэдийн мэдээллийг улсын бүртгэлийн датагаас шууд татагддаг болсон, мөн сумдын улсын бүртгэгч нартай хамтарч албан ёсоор шилжин ирсэн болон шилжиж явсан иргэдийн мэдээллийг тулгалт хийн ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны 10 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгаар хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Отгонцэцэг мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 16. 08 цаг 23 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 2419 эх амаржиж, 2418 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс төрөлт 91 тохиолдол буюу 3.9 хувь, төрсөн хүүхэд 87 тохиолдол буюу 3.7 хувиар тус тус өссөн байна. Нас баралтын 658 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3 тохиолдол буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Нийт нас баралтаас эмнэлэгт нас барсан тохиолдол нь 123 буюу 18.6 хувийг эзэлж байна. Осол гэмтлийн нас баралтын 103 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2017 оны эхний 10 сарын нас баралттай харьцуулахад 1 тохиолдол буюу 0.9 хувиар өссөн, харин хорт хавдарын нас баралт 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 25 тохиолдол буюу 3.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Нялхасын эндэгдэл 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 40 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2017 оны мөн үеийнхээс 15 тохиолдол буюу 2.7 хувиар буурсан байна. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 1933 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 718 тохиолдол буюу 59.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нийт халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 1355 тохиолдол буюу 70.0 хувийг БЗХӨ эзлэж байна. Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 686 гэмт хэрэг, 377 хүн гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 25 буюу 3.8 хувиар өссөн, хэрэгт холбогдогч 43 хүн буюу 10.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн хувьд согтуугаар үйлдсэн 65, бүлэглэн үйлдсэн 23, насанд хүрээгүй хүмүүсийн үйлдсэн 27, эмэгтэй хүн оролцсон 32 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас хохирсон 698 иргэн байгаа нь 2017 оны мөн үеэс 78 хүн буюу 12.6 хувиар өссөн байна. Гэмт хэргийн хохирогчдын 31 хүн нь нас барж, 190 хүн нь гэмтсэн байна. Нас барсан хүн 2017 оны мөн үед 50 хүн байсан бол энэ жил 19 хүн буюу 38.0 хувь, гэмтсэн хүн 251 хүн байснаас 61 хүнээр буюу 24.3 хувиар тус тус буурсан байна. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 245 хүн баривчлагдаж, 1193 хүн эрүүлжүүлэгдэн, 12611 хүнд 480695.0 төгрөгний торгууль ноогдуулсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй ажил хайгч 2018 оны 10 сарын эцэст 1595 иргэн байгаагийн 814 нь эмэгтэйчүүд байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч 629 иргэн буюу 65.1 хувиар, эмэгтэйчүүд 285 иргэн буюу 53.8 хувиар тус тус өссөн байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 70.7 хувийг бүрэн дунд, 11.9 хувийг дипломын болон бакалаврын, 7.0 хувийг суурь, 3.8 хувийг бага, 2.6 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 2.1 хувийг боловсролгүй, 1.6 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, насны бүлгээр авч үзвэл 31.4 хувийг 25-34 насны, 27.3 хувийг 35-44 насны, 20.3 хувийг 15-24 насны, 17.0 хувийг 45-54 насны иргэд эзэлж байна. Ажлын байрны захиалга 2018 оны 10 сарын эцсийн байдлаар 1189 бүртгэгдсэн байна. Ажилд зуучлагдан орсон 1036 иргэнээс 556 нь эмэгтэй байна. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлого 86.2 тэрбум, зарлага 80.3 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс орлого 13.1 хувь, зарлага 15.7 хувиар тус тус өссөн байна. Аймгийн татварын орлого 13.1 тэрбумд хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 1.5 хувиар өссөн байна. 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар аймгийн төсвийн өр 1.1 тэрбум төгрөг, авлага 5.4 тэрбум төгрөг, өмнөх оны мөн үеийнхээс өр 2 дахин, авлага 10.2 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

         ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
    Төрийн албаны тухай хууль   үзэх  
    ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх  
    ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх  

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 10-р сарын 16-ний байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 8000
  Үхрийн мах, кг 10000
  Ямааны ястай мах, кг  6500
  Элсэн чихэр, кг 1900
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1850
  Бензин, А-92 1940
  Дизелийн түлш 2440
  Ноолуур  65000
  Боодол өвс /20-25 кг/ 6000

 

СУДАЛГАА

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Хөдөө аж ахуй  - 2018

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа

Ажил эрхлэлт-2016

Хөдөө аж ахуй - 2017

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбар -2017

 Хүн ам-2016