Хөвсгөл аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 6 дугаар сарын танилцуулгыг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т. Алтанцэцэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 18. 11 цаг 08 минут
2019 оны хагас жилийн байдлаар аймгийн төсвийн орлого 60.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс орлого 10.3 (20.6%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 2019 оны хагас жилийн байдлаар зарлага 48.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 1.7 (3.5%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. 2019 оны 6 сарын байдлаар аймгийн төсвийн өр 1571.4 сая төгрөг, авлага 3687.5 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс өр 2.4 дахин өсч, төсвийн авлага 1.3 дахин буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн 2018 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 09. 03 цаг 41 минут
Хөвсгөл аймаг нь нийт 134371 хүн амтай, тэдгээрийн 40510 нь аймгийн төв Мөрөн суманд, 3302 нь Хатгал тосгонд, 23838 нь сумын төвд, 66721 нь хөдөө оршин суудаг. 2018 оны байдлаар нийт хүн амын 66743 хүн буюу 49.7 хувь нь эрэгтэй, 67628 хүн буюу 50.3 хувь нь эмэгтэй хүн ам байна. Хөвсгөл аймагт оршин сууж байгаа 134371 хүн ам нь Монгол улсын нийт хүн амын 4.2 хувийг эзэлж байна. Хөвсгөл аймгийн нийт хүн амын 63.7 хувь нь 35 хүртлэх насны залуучууд байна. Тодруулбал: Нийт хүн амын 31.1 хувь буюу 41778 нь 0-14 насны хүүхэд, 62.4 хувь буюу 83806 нь 15-59 насны хүмүүс, 6.5 хувь буюу 8787 нь 60 ба түүнээс дээш насны өндөр настан байна. Эндээс харахад аймгийн нийт хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувийн жин их байгаа нь аймгийн хөгжлийг түргэсгэх таатай үзүүлэлт юм. Аймгийн хүн амын насны бүтцийг ажиглахад 65 ба түүнээс дээш настай хүн амын эзлэх хувийн жин аажим аажмаар нэмэгдэж байгаа нь хүн амын насны бүтэц удахгүй ихээхэн өөрчлөгдөх хандлагатай байна. Хүн ам зүйн ачаалал 2018 онд 52 байгаа нь хөдөлмөрийн нас (15-64)-ны 2 хүнд хөдөлмөрийн бус нас(0-15 нас хүртэлх хүүхдүүд болон 65, түүнээс дээш насны ахмадууд)-ны 1 хүн ногдож ногдож байгааг харуулж байна. Хөвсгөл аймгийн хувьд дундаж наслалт 66.18 болж, өмнөх оноос 0.18 насаар уртассан байна Хөвсгөл аймагт 2018 оны байдлаар Хангайн бүсийн нийт өрхийн 24 хувь буюу 39449 өрх оршин сууж, өрхийн ам бүлийн дундаж тоо 2018 онд 3.4 болсон байна. 2018 онд өрхийн ам бүлийн дундаж тоо улсын дундажаас 0.1 пунктаар бага байна. Өрхийн тоог байршлаар нь авч үзэхэд нийт өрхийн 31.4% нь аймгийн төвд, 2.6 % тосгонд, 17.9 % сумын төвд, 48.1 % хөдөөд амьдарч байгаа нь манай аймгийн иргэдийн дийлэнх нь мал маллан амьдардагтай холбоотой юм. 2018 оны жилийн эцэст Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 5616 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бүртгэгдсэний 2911 буюу 51.8 хувь нь төрөлхийн, 2705 буюу 48.2 хувь нь олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байна. Нийт бэрхшээлтэй хүн амын 44.4 хувь нь эмэгтэйчүүд, 1.7 хувь нь 0-4 насны, 2.9 хувь нь 5-9 насны, 3.3 хувь нь 10-14 насны, 4.1 хувь нь 15-18 насны, 22.1 хувь нь 19-34 насны, 57.1 хувь нь 35-64 насны, 8.8 хувь нь 65 ба түүнээс дээш насны хүмүүм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 81.7 хувь нь төрөлхийн бэрхшээлтэй байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны аймгийн аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 28. 10 цаг 55 минут
2018 онд аймгийн хэмжээнд 2327 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулахаар бүртгүүлснээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1732 аж ахуйн нэгж байгууллага, үйл ажиллагаа нь түр зогссон 594 аж ахуйн нэгж байгууллага байна. Хөвсгөл аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2018 онд 28.2 тэрбум төгрөгт хүрсний 13.4 хувь нь уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарт, 86.6 хувь нь боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт ногдож байна. Аж үйлдвэрийн газрууд 2018 онд 28214.1 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 26124.5 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулав. 2017 оны мөн үеэс нийт бүтээгдэхүүн 1.3 хувь, бүтээгдэхүүний борлуулалт 5.2 хувиар тус тус буурсан байна. Хөвсгөл аймагт нүүрсний борлуулалт 2011 онд 677.1 сая төгрөг байсан бол 2018 онд 26124.5 сая төгрөг болж, 38.6 дахин, өмнөх оноос 57.5 хувиар тус тус өссөн байна. Аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болох талх, нарийн боов, ундаа, архи, чихэр, дулаан, гурил бүтээгдэхүүнүүдийг өөрсдөө үйлдвэрлэж аймгийнхаа дотоодын хэрэгцээг хангадаг. Аймгийн талх, нарийн боовны нийт үйлдвэрлэлт 2010 онд 633.7 тн байсан бол 2018 онд 1381.1 тн болж, 2010 онтой харьцуулахад 2.2 дахин өссөн, харин өмнөх оноос 2.9 хувиар буурсан байна. Харин цахилгааны хувьд 100% Орхон аймгаас хараат байдаг Завхан аймгийг нүүрсээр хангадаг болно. Манай аймаг аялал жуулчлалын гол бүс нутаг тул гадаад, дотоодын жуулчид иргэдийн хийсэн гар урлалын бүтээгдэхүүнүүдийг сонирхон авдаг.
Дэлгэрэнгүй

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны үр дүнг танилцуулах сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 27. 07 цаг 09 минут
"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа"-ны үндсэн үр дүнг Хөвсгөл аймагт танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-ноос зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд нийт 130 гаруй Төрийн болон хувийн ААНБ-ын албан хаагчид хамрагдлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 27. 06 цаг 56 минут
ҮСХ-ноос зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд нийт 130 гаруй Төрийн болон хувийн ААНБ-ын албан хаагчдыг оролцуулан, Статистикийн анхан шатны мэдээний бодит байдал, хэрэглээг сайжруулах, хууль эрх зүй, 2019-2020 онд зохион байгуулагдах Барилга, орон сууцны тооллого, Хүн ам, орон сууцны тооллогыг хэрхэн зохион байгуулах, төрийн болон хувийн хэвшлийн албан хаагчид, иргэдийн үүрэг, оролцооны талаар цогц сургалтыг ҮСХ-ны ХАНСГ-ын дарга А. Амарбалаар ахлуулсан баг, аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон амжилттай зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Шинэчилсэн бүртгэл явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 19. 04 цаг 08 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын хүрээнд Өрх, хүн амын шинэчилсэн бүртгэл 2019 оны 08 сарын 01-ны өдрийг хүртэл явагдана.
Дэлгэрэнгүй

Эрдэнэбулган, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сумдад хагас жилийн малын түүвэр судалгааны хяналтын баг ажиллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 18. 07 цаг 39 минут
ҮСХ-оос Эрдэнэбулган, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сумдад хагас жилийн малын түүвэр судалгааны хяналтын баг ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

2019 оныг " Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарлаж " Хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин бүтээцгээе" аяны хүрээнд хэлтсийн хамт олон хүүхдийн "Уран дөш" зуслан"-ийн засварын ажилд идэвхтэй оролцлоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 17. 08 цаг 31 минут
2019 оныг " Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарлаж " Хүүхдэд ээлтэй, аюулгүй орчин бүтээцгээе" аяны хүрээнд хэлтсийн хамт олон хүүхдийн "Уран дөш" зуслангийн "Эрчим" бүлгийн 24-р өрөөнд засварын ажил хийж гүйцэтгэлээ. ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ "ЗА" ГЭЖ ХЭЛЦГЭЭЕ!
Дэлгэрэнгүй

         ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
    Төрийн албаны тухай хууль   үзэх  
    ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх  
    ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх  

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 1-р сарын 15-ний байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 8500
  Үхрийн мах, кг 9500
  Ямааны ястай мах, кг  7500
  Элсэн чихэр, кг 1900
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 1850
  Бензин, А-92 1940
  Дизелийн түлш 2440
  Ноолуур  65000
  Боодол өвс /20-25 кг/ 6000

 

СУДАЛГАА

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Хөдөө аж ахуй  - 2018

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа

Ажил эрхлэлт-2016

Хөдөө аж ахуй - 2017

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбар -2017

 Хүн ам-2016