2020 оны 10 сарын 20-ны өдрийг Дэлхий нийтээрээ "Найдвартай тоо мэдээллээр эх дэлхийг холбоё" уриатайгаар дэлхийн статистикийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 16. 09 цаг 52 минут
2020 оны 10 сарын 20-ны өдрийг Дэлхий нийтээрээ "Найдвартай тоо мэдээллээр эх дэлхийг холбоё" уриатайгаар дэлхийн статистикийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.
Дэлгэрэнгүй

Монгол Улс Ахмадын баярын өдрийг 1992 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 16. 09 цаг 42 минут
10 дугаар сарын 01 Ахмадын баярын өдөр. Монгол Улс энэ өдрийг 1992 оноос эхлэн тэмдэглэж ирсэн юм. НҮБ-аас анх 1990 онд ахмад настны баярыг тэмдэглэх шийдвэр гаргаснаар дэлхийн олон орон жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг ахмад настнуудаа баярлуулах, хүндлэх, эрх ашгийг нь хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулан тэмдэглэдэг.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 9 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 10 сар 14. 10 цаг 18 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар 2039 эх амаржиж 2037 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад амаржсан эхийн тоо 127 тохиолдол буюу 5.9 хувь, төрсөн хүүхэд 143 тохиолдол буюу 6.6 хувиар тус тус буурсан байна. 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар нас баралтын 590 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдол буюу 0.2 хувиар өссөн байна. Нийт нас баралтын 15.8 хувь нь эмнэлэгт нас барсан байна. Осол гэмтлийн нас баралт 122 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 31 тохиолдол буюу 34.1 хувиар өссөн, хорт хавдрын нас баралт 154 тохиолдол бүртгэгдсэн ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 20 тохиолдлоор буюу 11.5 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 8 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 09 сар 15. 07 цаг 23 минут
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2020 оны эхний 8 сарын байдлаар 16463.3 сая төгрөг болж, өмнөх оноос 15.7 хувь буюу 2235.1 сая төгрөгөөр өссөн байна. 2020 оны 8 дугаар сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлого 87.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс орлого 16.5 (23.2%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 2020 оны 8 дугаар сарын байдлаар зарлага 66.2 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 2.0 (2.9%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. 2020 оны 8 дугаар сарын байдлаар аймгийн татварын орлого 13.3 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 1.9 (16.6%) сая төгрөгөөр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 7 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 14. 09 цаг 34 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар 1538 эх амаржсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 187 тохиолдол буюу 10.8 хувиар буурсан байна. 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар нийт 1535 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 197 тохиолдол буюу 11,4 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 25 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2019 оны мөн үеэс 3 тохиолдлоор буурсан байна. Нялхсын эндэгдлийн 68 хувийг нярайн эндэгдэл эзэлж байна. 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 8 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2019 оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буурч, 1000 амьд төрөлтөнд 5.2 ногдож байна. Хүүхдийн эндэгдлийг оношоор нь авч үзвэл зүрх судасны өвчлөлөөр 1, төрөлхийн гаж хөгжлийн 2, осол гэмтлийн 5 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 6 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 10. 09 цаг 02 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 6 сарын байдлаар 1290 эх амаржсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 177 тохиолдол буюу 12.1 хувиар буурсан байна. 2020 оны эхний 6 сарын байдлаар нийт 1288 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 187 тохиолдол буюу 12.7 хувиар буурсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй ажил хайгч 2020 оны 6 сарын эцэст 854 иргэн байгаагийн 456 нь эмэгтэйчүүд байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч 287 иргэн буюу 25.1 хувиар, эмэгтэйчүүд 119 иргэн буюу 13.9 хувиар тус тус буурсан байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 73.4 хувийг бүрэн дунд, 12.8 хувийг дипломын болон бакалаврын, 5.4 хувийг суурь, 2.8 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 2.5 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 1.8 хувийг бага, 1.3 хувийг боловсролгүй, насны бүлгээр авч үзвэл 32.2 хувийг 25-34 насны, 27.9 хувийг 35-44 насны, 18.9 хувийг 45-54 насны, 15.1 хувийг 15-24 насны, 6.0 хувийг 55-аас дээш насны иргэд эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчны 2019 оны судалгаа гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 05 цаг 07 минут
Хөвсгөл аймгийн 37914 өрх 25011 сууцанд амьдарч байна. Нийт өрхийн 47.4 хувь нь монголын ард түмний уламжлалт сууц болох гэрт, 50.9 хувь нь байшинд, 1.7 хувь нь бусад төрлийн сууцанд амьдардаг. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд хотод нийт өрхийн 74.6 хувь нь байшинд, 25.3 хувь нь гэрт амьдарч байхад хөдөөгийн өрхийн 59.5 хувь нь гэрт амьдарч байна. Ерөнхийдөө хотод гэр, байшинд амьдардаг өрхийн хувийн жингийн зөрүү их, харин хөдөөд буурч өрхүүдийн сууцны ялгаа багасах хандлагатай байна. Хот, хөдөөд байшинд амьдардаг өрхийн тоо өсөж байгаа нь тохилог сууцанд суугчдын тоо нэмэгдэхийн зэрэгцээгээр иргэд өөрсдөө байшин барьж суух нь олширсонтой холбоотой юм.
Дэлгэрэнгүй

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 30. 10 цаг 00 минут
Манай аймагт 2019 оны байдлаар 2385 бүртгэлтэй ААНБ байгаагийн 1737 буюу 72.8 хувь нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ААНБ-ын 207 буюу 11.9 хувь нь аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ААНБ-ын 2 буюу 1 хувь нь уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн салбарт, 188 буюу 90.8 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт, 17 буюу 8.2 хувь нь цахилгаан хий үйлдвэрлэл, ус хангамжийн салбарт ногдож байна.
Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
Төрийн албаны тухай хууль    үзэх
ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх
ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2021 оны 2-р сарын 24-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1600
  Хонины мах, кг 10000
  Үхрийн мах, кг 12000
  Ямааны ястай мах, кг 8000
  Элсэн чихэр, кг 2300
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2500
  Бензин, А-80 1450
  Бензин, А-92 1560
  Дизелийн түлш 2000

 

СУДАЛГАА

Хөдөө аж ахуй - 2019 

Хүрээлэн буй орчны судалгаа 2019

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт - 2019 
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний танилцуулга - 2019 
Хөдөө аж ахуй - 2018 

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018