2020 оны 7 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 08 сар 14. 09 цаг 34 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар 1538 эх амаржсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 187 тохиолдол буюу 10.8 хувиар буурсан байна. 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар нийт 1535 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 197 тохиолдол буюу 11,4 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 25 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2019 оны мөн үеэс 3 тохиолдлоор буурсан байна. Нялхсын эндэгдлийн 68 хувийг нярайн эндэгдэл эзэлж байна. 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 8 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2019 оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буурч, 1000 амьд төрөлтөнд 5.2 ногдож байна. Хүүхдийн эндэгдлийг оношоор нь авч үзвэл зүрх судасны өвчлөлөөр 1, төрөлхийн гаж хөгжлийн 2, осол гэмтлийн 5 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 6 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 10. 09 цаг 02 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 6 сарын байдлаар 1290 эх амаржсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 177 тохиолдол буюу 12.1 хувиар буурсан байна. 2020 оны эхний 6 сарын байдлаар нийт 1288 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 187 тохиолдол буюу 12.7 хувиар буурсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй ажил хайгч 2020 оны 6 сарын эцэст 854 иргэн байгаагийн 456 нь эмэгтэйчүүд байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч 287 иргэн буюу 25.1 хувиар, эмэгтэйчүүд 119 иргэн буюу 13.9 хувиар тус тус буурсан байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 73.4 хувийг бүрэн дунд, 12.8 хувийг дипломын болон бакалаврын, 5.4 хувийг суурь, 2.8 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 2.5 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 1.8 хувийг бага, 1.3 хувийг боловсролгүй, насны бүлгээр авч үзвэл 32.2 хувийг 25-34 насны, 27.9 хувийг 35-44 насны, 18.9 хувийг 45-54 насны, 15.1 хувийг 15-24 насны, 6.0 хувийг 55-аас дээш насны иргэд эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчны 2019 оны судалгаа гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 07 сар 02. 05 цаг 07 минут
Хөвсгөл аймгийн 37914 өрх 25011 сууцанд амьдарч байна. Нийт өрхийн 47.4 хувь нь монголын ард түмний уламжлалт сууц болох гэрт, 50.9 хувь нь байшинд, 1.7 хувь нь бусад төрлийн сууцанд амьдардаг. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд хотод нийт өрхийн 74.6 хувь нь байшинд, 25.3 хувь нь гэрт амьдарч байхад хөдөөгийн өрхийн 59.5 хувь нь гэрт амьдарч байна. Ерөнхийдөө хотод гэр, байшинд амьдардаг өрхийн хувийн жингийн зөрүү их, харин хөдөөд буурч өрхүүдийн сууцны ялгаа багасах хандлагатай байна. Хот, хөдөөд байшинд амьдардаг өрхийн тоо өсөж байгаа нь тохилог сууцанд суугчдын тоо нэмэгдэхийн зэрэгцээгээр иргэд өөрсдөө байшин барьж суух нь олширсонтой холбоотой юм.
Дэлгэрэнгүй

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 30. 10 цаг 00 минут
Манай аймагт 2019 оны байдлаар 2385 бүртгэлтэй ААНБ байгаагийн 1737 буюу 72.8 хувь нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ААНБ-ын 207 буюу 11.9 хувь нь аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ААНБ-ын 2 буюу 1 хувь нь уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн салбарт, 188 буюу 90.8 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт, 17 буюу 8.2 хувь нь цахилгаан хий үйлдвэрлэл, ус хангамжийн салбарт ногдож байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын салбарын 2019 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 30. 07 цаг 52 минут
Хөвсгөл аймагт оршин суугаа хүн ам 2019 онд 134318 болж, өмнөх оноос 0.1 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 2019 онд 3210 эх амаржиж 3244 хүүхэд төрсөн байна. Харин нас баралт 847 болсон нь өмнөх оноос 4.7 хувиар өссөн байна. Нийт 710 хос 2019 онд гэрлэлтээ бүртгүүлж, 113 гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулж, 72 хүүхэд үрчлүүлсэн байна. Хөвсгөл аймагт шинэ төрсөн эрэгтэй хүүхэд цаашид 63.94 жил, эмэгтэй хүүхэд 71.99 жил амьдарна гэсэн тооцоо гарсан нь улсын дундажаас эрэгтэй 2.44, эмэгтэй 3.97 жилээр бага байна. Өрхийн тоо 2019 оны эцэст 37 914 болсны 33.7 хувь нь хотод, 66.3 хувь нь хөдөө байгаа бөгөөд аймгийн дунджаар нэг өрхөд 3.5 хүн ногдож байна.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2019 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 29. 12 цаг 36 минут
2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор аймгийн хэмжээгээр 16.9 мянган малчин өрхөд 29.4 мянган малчид байна. Малчдын тоо өмнөх оныхоос 0.7 хувь буюу 0.2 мянгаар буурав. Нийт малчдын 87.1 хувь нь хөдөлмөрийн насны, 12.9 хувь нь тэтгэврийн насны хүмүүс байна. 2019 оны байдлаар нийт малчин өрхийн дотор 13.9 мянган өрх цахилгааны эх үүсгэвэртэй, 11.5 мянган өрх телевизортой , 1.5 мянган өрх радиотой, 8.1 мянган өрх оёдлын машинтай, 2.3 өрх хөлдөөгчтэй, 2.8 мянган өрх угаалгын машинтай, 0.2 мянган өрх компьютертэй байна. Хамгийн их цахилгааны эх үүсгэвэртэй өрхтэй сумд Цагаан-Уул, Рэнчинлхүмбэ, Галт, Бүрэнтогтох, Алаг-Эрдэнэ Арбулаг, Улаан-Уул сумууд байна. Эдгээр сумууд нь хамгийн олон малтай учир амьжиргааны түвшин өндөр, хэрэглэх хэрэглээ их байгаатай холбоотой юм.
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 5 сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 06 сар 15. 11 цаг 14 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны 5 сарын байдлаар 1073 эх амаржиж, 1068 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс төрөлт 117 тохиолдол буюу 9.8 хувь, төрсөн хүүхэд 128 тохиолдол буюу 10.7 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлого 54.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс орлого 9.9 (22.2%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар зарлага 40.6 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 4.5 (10%) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн мал тооллого, түүвэр судалгааны хяналтын тооллогоор Жаргалант, Галт, Шинэ-Идэр, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул сумдад ажиллав.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 28. 07 цаг 32 минут
Хагас жилийн мал тооллого түүвэр судалгааны хяналтын тооллогоор Жаргалант, Галт, Шинэ-Идэр, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул сумдад хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд ажиллав.
Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
Төрийн албаны тухай хууль    үзэх
ХАОСТ-ын тухай хууль   үзэх
ЗЗНД-ийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль       үзэх

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2021 оны 1-р сарын 27-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1600
  Хонины мах, кг 10000
  Үхрийн мах, кг 12000
  Ямааны ястай мах, кг 8500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 2500
  Бензин, А-80 1450
  Бензин, А-92 1560
  Дизелийн түлш 2000

 

СУДАЛГАА

Хөдөө аж ахуй - 2019 

Хүрээлэн буй орчны судалгаа 2019

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт - 2019 
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний танилцуулга - 2019 
Хөдөө аж ахуй - 2018 

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлт- 2018

Гэмт хэргийн өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын судалгаа-2018